Blog

 

ZA BARDZO WYSTROJONA, ZA MAŁO WYSTROJONA, czyli niestosownie do okazji